Bí mật kinh doanh là những thông tin rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Khi những thông tin này bị rò rỉ thì có thể gây ra cho doanh nghiệp những thiệt hại không nhỏ.

1. Thông tin có đủ các điều kiện sau đây được xem là bí mật kinh doanh

Những thông tin đó không phải là hiểu biết thông thường và có khả năng áp dụng trong kinh doanh; khi được sử dụng sẽ tạo cho người nắm giữ thông tin đó có lợi thế hơn so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng thông tin đó;

Những thông tin trên được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để thông tin đó không bị tiết lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng các thông tin bí mật sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh bao gồm:

  • Bí mật về nhân thân;
  • Bí mật về quản lý nhà nước; 
  • Bí mật về quốc phòng, an ninh;
  • Thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh.

2. Các hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh bị cấm trong lĩnh vực cạnh tranh

  • Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu hợp pháp bí mật kinh doanh đó.
  • Tiết lộ, sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu bí mật kinh doanh.

3. Hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh trong lĩnh vực lao động

  • Hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
  • Hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động.

4. Hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh bị xử lí 

Khi người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh thì doanh nghiệp có bí mật bị tiết lộ có thể tiến hành xử lý kỷ luật sa thải người lao động.

Theo quy định tại Nghị định 75/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, người vi phạm thực hiện một trong các hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng nếu trường hợp bên vi phạm là tổ chức. Đối với người vi phạm là cá nhân, mức phạt tiền đối đa bằng một phần hai mức phạt nêu trên, nghĩa là người lao động nếu có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh mà chưa được sự cho phép thì sẽ bị phạt vi phạm hành chính từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng.

Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm bao gồm cả tịch thu toàn bộ khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

Doanh nghiệp cần có những biện pháp bảo vệ bí mật kinh doanh như đề phòng người lao động sử dụng máy ảnh, điện thoại, thiết bị lưu trữ gắn ngoài khi nhân viên tiếp cận với các thông tin bí mật; Các phòng lưu trữ thông tin mật cũng nên xác minh thẻ của người lao động khi ra vào phòng này; Doanh nghiệp cần quản lý email ra vào của người lao động để tránh rò rỉ thông tin, ảnh hưởng xấu đến công ty. Khi tuyển dụng, doanh nghiệp cũng cần kiểm tra kỹ thông tin của người lao động nhằm để phòng người đó là gián điệp của doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share: