Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định hai cơ chế giải quyết tranh chấp là Toà án và Trọng tài thương mại. Vậy thoả thuận điều khoản giải quyết tranh chấp như thế nào là phù hợp với pháp luật?

Trọng tài thương mại chỉ giải quyết các vụ việc mà trước đó các bên đã có thoả thuận chọn Trọng tài là cơ quan giải quyết tranh chấp. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Nếu một bên khởi kiện tại Toà án sau khi có thoả thuận này thì Toà án sẽ từ chối thụ lý, trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc không thể thực hiện được.

Vậy, muốn được giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thì các bên phải có thoả thuận và thoả thuận đó phải có hiệu lực và có thể thực hiện được.

1. Những điểm cần lưu ý khi xác lập thỏa thuận trọng tài

Khi xác lập thoả thuận trọng tài phải chú ý những điểm sau:

 • Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng, hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng.
 • Trường hợp tranh chấp có yếu tố nước ngoài thì các bên được chọn ngôn ngữ sử dụng để tiến hành tố tụng và luật áp dụng theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Nên thoả thuận địa điểm giải quyết tranh chấp sao cho thuận lợi nhất đối với các bên.
 • Cần xác định đúng tên trung tâm trọng tài.

2. Thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Trong trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc không thể thực hiện, các bên tranh chấp có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết vụ việc:

 • Theo thỏa thuận: Trường hợp các bên đã có thỏa thuận lựa chọn một Tòa án cụ thể thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án được các bên lựa chọn, nếu phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Theo luật định: Thẩm quyền giải quyết vụ án là một chế định của pháp luật, Bộ luật Tố tụng dân sự đã phân định rõ thẩm quyền Toà án theo vụ việc, lãnh thổ và theo cấp Tòa án, nếu không đúng thẩm quyền, Toà án buộc phải chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền hoặc trả lại đơn khởi kiện nếu việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
  • Đối với thẩm quyền theo lãnh thổ, luật quy định nguyên tắc chung Toà án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp là Toà án nơi bị đơn cư trú.
  • Nhưng nếu các bên đã có thoả thuận giải quyết tranh chấp tại Toà án nơi nguyên đơn cư trú thì vẫn được chấp nhận hoặc thẩm quyền sẽ thuộc về tòa nơi có bất động sản (đối với tranh chấp về bất động sản).
  • Trên thực tế nhiều hợp đồng có điều khoản giải quyết tranh chấp xác định tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án Quận XYZ nhưng những thoả thuận này không chắc chắn có giá trị pháp lý vì Toà án Quận XYZ chưa chắc đã là tòa án có thẩm quyền.

Đối với trường hợp các bên có xu hướng lựa chọn tòa án là cơ quan giải quyết tranh chấp, PLF cho rằng các bên tham gia hợp đồng nên xem xét kỹ yếu tố về thẩm quyền giải quyết của tòa án mà các bên đã lựa chọn, điều này tạo thuận lợi cho việc giải quyết các tranh chấp phát sinh.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share: