LĨNH VỰC THUẾ

Các Nghĩa Vụ Thuế Phát Sinh Khi Giải Thể Doanh Nghiệp

Quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp
Quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp

Hiện nay đa số các doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp đều khá e ngại đối với các thủ tục để đóng mã số thuế, bởi lúc này cơ quan thuế sẽ rà soát lại toàn bộ hồ sơ sổ sách của mỗi doanh nghiệp để đảm bảo rằng mọi nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đã được được thực hiện theo đúng quy định. Thời gian thực hiện kiểm tra thuế mất bao lâu sẽ phụ thuộc nhiều vào thời gian, lĩnh vực hoạt động và tình trạng sổ sách kế toán định kỳ của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất. Để đảm bảo việc tuân thủ các qui định về thuế có liên quan trước kì kiểm tra thuế khi giải thể doanh nghiệp, việc đánh giá nội bộ tình trạng tuân thủ về thuế được khuyến khích.

Sau đây là một số điểm mà các công ty cần lưu ý khi cơ quan thuế kiểm tra để giải thể doanh nghiệp:

 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán để giải thể doanh nghiệp: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày ghi trên thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh công ty gửi cơ quan cấp giấy phép, các tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn phải được nộp cho cơ quan thuế, và các nghĩa vụ thuế liên quan phải được nộp cho ngân sách nhà nước. Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT), doanh nghiệp cần xác định rõ số thuế GTGT được khấu trừ phải nộp hoặc được hoàn để có phương án phù hợp, ví dụ như yêu cầu hoàn thuế GTGT hoặc chuyển sang cơ sở kinh doanh mới.
 • Tiền chậm nộp thuế: Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp, tính liên tục kể từ ngày tiếp theo sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đến ngày thực nộp thuế.
 • Tiền phạt vi phạm hành chính và rủi ro về nghĩa vụ thuế phát sinh trong trường hợp cơ quan thuế xác định người nộp thuế có việc kê khai thuế không phù hợp với qui định, cụ thể:
 • Trong trường hợp người nộp thuế khai sai hoặc không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan trong hồ sơ thuế: mức phạt từ 5 triệu đồng tới 8 triệu đồng (khoản 3, điều 12 nghị định 125/2020/ND-BTC)
 • Trong trường hợp người nộp thuế khai sai dẫn tới thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn: mức phạt là 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định (điều 16, nghị định 125/2020/ND-BTC)
 • Trong trường hợp người nộp thuế có hành vi trốn thuế, mức phạt có thể từ 20% (điều 16 nghị định 125/2020/ND-BTC) hoặc 1-3 lần số tiền thuế trốn (điều 17 nghị định 125/2020/ND-BTC)

Các vấn đề bị soát xét phổ biến bởi cơ quan thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Các chính sách ưu đãi thuế TNDN (cho dự án mới, địa bàn hoạt động khó khăn,..)
 • Ghi nhận bù trừ lãi/ lỗ giữa các hoạt động kinh doanh khác nhau của công ty hoặc chuyển lỗ giữa kì tính thuế
 • Các chi phí giữa các công ty có quan hệ liên kết
 • Trần Lãi vay đối với công ty có giao dịch liên kết
 • Sự khác biệt giữa kiểm kê số liệu thực tế và số liệu sổ sách đối với hàng tồn kho
 • Chi phí dự phòng, xử lý nợ xấu của doanh nghiệp
 • Các chi phí liên quan tới chuyển giao công nghệ, bản quyền,… phải đăng kí với Bộ khoa học và công nghệ
 • Thuế chuyển nhượng vốn
 • Chi phí lao động và các chi phí liên quan.

Thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)

 • Sự khác biệt giữa doanh thu trên tờ khai thuế GTGT và thuế TNDN
 • Phân bổ thuế GTGT đầu vào đối với doanh nghiệp áp dụng nhiều mức thuế suất GTGT khác nhau hoặc không chịu thuế
 • Hoàn thuế GTGT
 • Hồ sơ chứng từ đối với hàng hóa/ dịch vụ xuất khẩu
 • Các chi phí liên quan tới chương trình khuyến mại, quà tặng phải đăng kí với Sở Công Thương
 • Xuất hóa đơn đối với hàng hóa/ quà tặng cho biếu

Thuế thu nhập cá nhân

 • Kê khai thu nhập toàn cầu đối với người cư trú
 • Các chi phí bằng tiền/ không bằng tiền cho người lao động chưa được qui định cụ thể trong hợp đồng lao động/ qui chế công ty
 • Xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế đối với các khoản tiền trả cho người lao động
 • Xác định thu nhập chịu thuế khi thuê nhà cho người lao động
 • Xác định số tiền thuế TNCN phải khấu trừ trước khi chi trả cho cá nhân (hợp đồng dịch vụ, cá nhân không cư trú, chuyển nhượng vốn,…)

Thuế nhà thầu nước ngoài

 • Xác định thu nhập chịu thuế khi chuyển giao hàng hóa có dịch vụ đi kèm tại địa điểm chuyển giao trong/ ngoài lãnh thổ Việt Nam
 • Nghĩa vụ kê khai đối với nhà thầu nước ngoài có/ không có cơ sở thường trú tại Việt Nam
 • Nghĩa vụ kê khai đối với hoạt động mua dịch vụ từ nước ngoài (website, thương mại điện tử,…)
 • Thuế suất áp dụng với nhà thầu nước ngoài cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau
 • Áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 02 lần hoặc miễn giảm thuế

Rủi ro chuyển giá trong giao dịch liên kết

 • Xác định sai trường hợp được miễn kê khai giao dịch liên kết theo qui định
 • Xác định sai/ thiếu bên liên kết (ví dụ đối với ngân hàng khi có khoản vay ít nhất 25% vốn góp hoặc chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp)
 • Doanh nghiệp có thỏa thuận với cơ quan thuế về phương pháp xác định giá tính thuế (“Thỏa thuận APA”)
 • Cung cấp không đầy đủ hoặc không cung cấp được hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo yêu cầu của cơ quan thuế
 • Điều chỉnh lợi nhuận công ty không đúng với giá thị trường
 • Không kê khai giao dịch liên kết đúng thời hạn với hồ sơ quyết toán thuế TNDN.

Chúng tôi luôn khuyến khích các doanh nghiệp tự đánh giá tình trạng tuân thủ của chính doanh nghiệp mình trước khi chính thức nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp, điều này sẽ giúp doanh nghiệp có thời gian để điều chỉnh lại một số thiếu sót về thuế phát sinh trong quá trình hoạt động, đồng thời rút ngắn thời gian kiểm tra bởi cơ quan thuế. Trong một số trường hợp việc doanh nghiệp tự kiểm tra tình trạng tuân thủ thuế trước khi giải thể sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các phạt vi phạm về thuế, điều mà đa số các doanh nghiệp đều gặp phải khi cơ quan thuế chính thức tiến hành kiểm tra doanh nghiệp.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

We would be delighted to schedule a meeting to provide you with an effective solution.