Sáng chế là sản phẩm hoặc quy trình công nghệ do con người sáng tạo ra và phải đáp ứng các điều kiện để được bảo hộ như tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Chúng tôi thay bạn thực hiện các công việc sau:

 • Tra cứu bằng sáng chế: Trước khi nộp đơn, chúng tôi sẽ giúp khách hàng tra cứu cơ sở dữ liệu sáng chế quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc tế khác để xác minh xem kiểu dáng công nghiệp đã được đăng ký hoặc nộp đơn chưa;
 • Đăng ký sáng chế: Soạn thảo và nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam, hoặc đăng ký quốc tế qua WIPO, USPTO… hoặc nộp trực tiếp tại một số quốc gia được lựa chọn;
 • Gia hạn đăng ký: Gia hạn bằng độc quyền sáng chế và duy trì tính hiệu lực của chúng . Đồng thời, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nộp đơn xin gia hạn bằng độc quyền sáng chế trước thời hạn;
 • Quản lý bằng sáng chế: Tư vấn cách thức xác định, quản lý quyền sở hữu trí tuệ đối với bằng sáng chế một cách hiệu quả và có hệ thống;
 • Chuyển nhượng bằng sáng chế: Đề xuất các chiến lược, kế hoạch tiếp cận và thực hiện các thủ tục liên quan để chuyển quyền sở hữu bằng sáng chế hoặc thay đổi tên chủ sở hữu trên giấy chứng nhận;
 • Thực thi quyền đối với bằng sáng chế: Soạn thảo thư hoặc email yêu cầu chấm dứt và hủy bỏ đến các bên vi phạm. Trong trường hợp khách hàng là bên tiếp nhận email hoặc thư này, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng kiểm chứng, phân tích các lập luận cũng như soạn thảo công văn trả lời. Thực thi quyền đối với bằng sáng chế còn bao gồm việc soạn thảo các công văn gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thụ lý và xử lý;
 • Giải quyết tranh chấp: Đại diện cho khách hàng trong quá trình hòa giải, thương lượng và giải quyết tranh chấp trước tòa án hoặc trung tâm trọng tài.

Cách thức tiến hành:

 • Tổ chức các cuộc họp trực tiếp để làm rõ các yêu cầu, mục tiêu và mối quan tâm của khách hàng tại Việt Nam;
 • Tư vấn và đề xuất kế hoạch hành động để đăng ký bằng sáng chế phù hợp với kế hoạch kinh doanh của công ty. Chúng tôi thực hiện đăng ký trong nước, quốc tế thông qua WIPO, USPTO, v.v. hoặc thay mặt khách hàng làm việc với các đại diện, tổ chức và văn phòng luật ở nước ngoài;
 • Phân tích các yếu tố, phương án cũng như cách quản lý bằng sáng chế;
 • Đánh giá bối cảnh để đề xuất các giải pháp tối ưu, thiết thực nhằm giải quyết tranh chấp giữa các bên, và hạn chế thiệt hại do kiện tụng;
 • Mô tả bằng sáng chế để làm nổi bật các đặc điểm của bằng sáng chế mục tiêu, khiến chúng trở nên độc đáo và khác biệt với các bằng sáng chế ứng dụng khác;
 • Liên lạc với các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình đăng ký;
 • Cung cấp danh sách các tài liệu và biểu mẫu pháp lý được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh để hoàn thiện hồ sơ hoàn chỉnh;
 • Cung cấp tài khoản CRM để khách hàng có thể theo dõi các dịch vụ và thủ tục pháp lý từ xa;
 • Cung cấp giấy chứng nhận bảo vệ và tài liệu hướng dẫn cần thiết sau khi nhận được các giấy chứng nhận theo yêu cầu của khách hàng.
Pattern
Dark Layout Bottom Pattern
Dark Layout Top Pattern

Đội Ngũ Của Chúng Tôi

Các thành viên của chúng tôi được đánh giá cao nhờ sự linh hoạt, chỉnh chu
trong các giải pháp đề xuất, đảm bảo sự hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời đến khách hàng.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Chúng tôi hy vọng những chỉ dẫn, tư vấn sau đây sẽ giải đáp được các nhu cầu, vấn đề thường gặp
của doanh nghiệp trong các lĩnh vực pháp lý, kế toán và tuân thủ.

Chúng tôi thực hiện các dịch vụ đăng ký, gia hạn, điều chỉnh đơn đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả cho khách hàng trong và ngoài nước.

Phí dịch vụ được tính trên cơ sở đối tượng cần đăng ký, số nhóm sản phẩm/dịch vụ theo bảng phân loại, số sản phẩm/dịch vụ cần đăng ký và quốc gia dự định đăng ký.

Có, dịch vụ kiểm tra tính khả thi được áp dụng đối với đơn đăng ký nhãn hiệu. Sau khi kiểm tra, chúng tôi sẽ phát hành báo cáo gửi tới khách hàng.

Có, chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua hệ thống Madrid. Chi phí dịch vụ sẽ được căn cứ trên các quốc gia mà khách hàng chỉ định và thông tin của đối tượng cần được đăng ký.

Có, chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả đối với chương trình máy tính.

Hiện nay PLF là một trong những đại diện sở hữu công nghiệp có chức năng đại diện khách hàng nộp, theo dõi và xúc tiến hồ sơ đăng ký. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều hồ sơ cho khách hàng và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Theo quy định, thời gian để đăng ký là 14 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời gian này có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm.

Văn bằng bảo hộ được cấp có thời hạn 10 năm tính từ thời điểm nhận đơn. Hết thời hạn này, khách hàng có quyền yêu cầu gia hạn.

Không, trường hợp này chủ đơn cần ủy quyền cho tổ chức đại diện có thẩm quyền để tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Sáng Chế

Cùng Doanh Nghiệp
Tìm Ra Giải Pháp Phù Hợp

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, đề xuất giải pháp phù hợp cho các vấn đề pháp lý, tài chính mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được những hướng dẫn cụ thể, kịp thời từ đội ngũ chuyên gia.

Đặt Lịch Hẹn Hồ Sơ Năng Lực